Kompleksowe rozwiązania dla domu i firmy
  • Adres

    Gavra | NIP: 8451388312

    ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko
  • Telefon

    87 428 62 44
    kontakt@gavra.pl

Usługi / Serwis naprawczy

serwis naprawczyKażdy, najlepszy produkt ulega czasem awarii lub uszkodzeniu. przyczyną awarii najczęściej jest zużycie, niewłaściwe użytkowanie, bądź czynniki atmosferyczne. Bywa, że awaria urządzenia wynika z zaniechania przeglądów konserwacyjnych.

Proponujemy Państwa usługę serwisu naprawczego, polegającą szeregu prac zmierzających do przywrócenia produktu do pełnej sprawności. W ramach serwisu naprawczego oferujemy: dojazd na miejsce awarii, przeprowadzenie diagnozy i jeśłi to możliwe wykonanie naprawy na miejscu.

W przypadku, gdy stopień awarii lub uszkodzenia danego produktu nie pozwala na natychmiastową naprawę, dokonujemy wyceny części zamiennych i robocizny. W przypadku gdy usterka nie jest możliwa do zdiagnozowania na miejscu, na życzenie klienta wysyłamy produkt lub jego elementy (np: centrala sterująca napędu) do producenta lub autoryzowanego serwisu.

Po uzyskaniu wszelkich informacji, sporządzamy ofertę cenową i po akceptacji klienta, ustalamy termin wykonaniu prac i  przystępujemy do usunięcia awarii.

W ramach wizyty diagnostycznej po wezwaniu do awarii, standardowo stosujemy uproszczoną procedurę okresowego przeglądu konserwacyjnego. Dzięki temu sprawdzamy, czy oprócz stwierdzonej usterki nie czekają nas następne awarie. 

Prace serwisowe i naprawcze wykonujemy w oparciu o szereg szkoleń autoryzacyjnych u czołowych producentów i dostawców bram, okien, drzwi oraz automatyki do bram. Naszym dodatkowym atutem jest ponad dziesięcioletnie doświadczenie w świadczeniu usług montażowych i serwisowych.

W ramach wymiany stosujemy oryginalne, zalecane przez producentów części. Pozwala nam to udzielenie gwarancji na wykonane prace naprawcze.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług opartych na dziesięcioletnim doświadczeniu w montażu i serwisie bram garażowych, bram przemysłowych, okien, drzwi, automatyki do bram i szlabanów !